ACADEMIA HABANOS

De Wereld van de Habano

Het bewaren van de Habano’sHet eerste wat veel liefhebbers bij aanschaf van een kistje doen is kijken naar de datum onderaan het kistje, ter controle van de datum van fabricatie. De grootste kenners onder hen weten dat de smaak en het aroma, net zoals bij de betere wijn, beïnvloed worden door de factor tijd.

Het binnengoed, omblad en dekblad, die de melange bepalen, evolueren geleidelijk aan, op voorwaarde dat ze in de juiste omstandigheden bewaard worden.

Dit proces begint op de tafel van de torcedor, wanneer alle bladeren voor de eerste keer samenkomen. De bladeren worden bevochtigd zodat ze soepeler worden. Op dit punt begint de laatste fermentatie. De reeds omwikkelde Habano’s gaan dan rusten in de rustruimte of Escaparate. Vervolgens krijgen de sigaren een bandje, ze worden in kistjes geplaatst, verzegeld en de maand en het jaar van fabricatie wordt op het kistje aangebracht (zie pagina 73). Vanaf dit moment wordt de leeftijd of “Vintage” van een Habano gemeten.

De laatste sporen van de processen die de tabaksbladeren hun kenmerkende smaak geven, blijven aanwezig in de reeds vervaardigde sigaren, en blijven doorheen de tijd evolueren.

Deze sigaren kunnen als gerijpte Habano’s worden beschouwd, maar één ding mag niet vergeten worden: de “Vintage” of rijping van de Habano heeft niks te maken met de rijping van de tabaksbladeren, noch met het moment waarop ze geoogst werden.

Optimale omstandigheden voor het rijpingsproces van de reeds vervaardigde habano

Om een Habano zijn specifieke kenmerken te laten behouden en om hem nog rondere en evenwichtigere smaken en aroma’s te doen krijgen dan wanneer hij aangekocht werd, is het belangrijk de Habano op constante temperatuur en voldoende vochtig te houden, om te vermijden dat alle aroma’s verdwijnen en te voorkomen dat het parfum van de Habano bij uitdroging zou vervliegen.

Aan de volgende eisen moet voldaan worden om voordeel te halen uit de rijping nadat de Habano’s in hun kistjes werden geplaatst:

  • Eenmaal in hun kist, moeten de Habano’s bewaard worden tussen 16°C en 18°C, bij een relatieve luchtvochtigheid tussen 65% en 70%.
  • De plaats van bewaring moet ook goed verlucht worden, om eventuele onaangename aroma’s te verdrijven.

Het concept van gerijpte habano’s 

Er is geen eenvormige theorie over hoelang minstens gewacht moet worden voor een afgewerkte Habano gedegusteerd kan worden om als gerijpte of “Vintage” Habano beschouwd te kunnen worden. Sommigen zijn van mening dat na 5 jaar de voordelen van de rijping voldoende voelbaar zijn, anderen zijn dan weer van mening dat er minstens 10 jaar gewacht moet worden.

ageing1

Er is ook geen eenvormige theorie over hoe de smaak van een vitola of welbepaald merk moet evolueren in de tijd. Er zijn hierover al veel boeken en artikels geschreven, maar geen enkel vervangt de eigen ervaringen opgedaan door elke roker.

Er bestaan landen met een grote traditie aangaande de rijpingsgewoonten van de Habano. Op de Engelse markt bijvoorbeeld is het de gewoonte om de Habano minstens 2 jaar te laten rusten alovorens hem op te roken.

Het was ook in het Verenigd Koninkrijk waar de Habanoverdeler voor die regio in 2008 de gerijpte Habano heeft geïntroduceerd na 10 jaar in zijn vestiging te hebben gerijpt in perfecte omstandigheden qua temperatuur en luchtvochtigheid. Deze Habano’s kregen een tweede bandje met daarop het productiejaar. (Vintage).

U kunt uiteraard uw eigen Vintage collectie samenstellen door ze langer te laten rijpen, mits naleving van de perfecte omstandigheden qua temperatuur en luchtvochtigheid. Er zijn liefhebbers en verzamelaars van Habano’s die een Habano verzameling hebben met sigaren ouder dan 50 jaar. Soms wordt uw geduld beloond op een veiling, waar gerijpte Habano’s tot 1500 $ per stuk geveild kunnen worden.

ageing2

De maximum bewaartijd voor een Habano zonder verlies van organoleptische kwaliteit is ook een onderwerp met meerdere niet altijd gelijklopende theorieën.

In ieder geval hangt deze bewaartijd af van de melange en kwaliteit van de tabak gebruikt bij het vervaardigen van de rijpende Habano alsook van de geschikte bewaring qua temperatuur en luchtvochtigheid, om te vermijden dat de aroma’s van de tabak vervliegen.

De ouderdom van een kistje bepalen 

ageing3

Voorbeeld van de code NIVELACUSO.
NNSO: November 1990

Vanaf 1985 worden de data onderaan de kistjes vermeld.

Het terugvinden van de fabricatiedatum op dozen gemaakt vanaf het jaar 2000 is relatief makkelijk, zoals op pagina 73 wordt uitgelegd. Tussen 1985 en 1999 werden voor de data codes van 3 tot 4 letters gebruikt.

Tussen 1985 en 1998 was de gebruikte code de genaamde NIVELACUSO, en elk van de 10 letters kwam overeen met een nummer zoals u hieronder kunt zien.

Dit systeem werkt als volgt: Indien u de letters NISC op de kist ziet, hetgeen overeenkomt met 1297, wil dit zeggen dat het kistje werd gevuld in december 1997. LUC wordt 587, wat mei 1987 betekent, enz…

ageing4

Voorbeeld van de code CODIGUNETA
CCUG: Mei 1999

In 1998 werd een nieuwe code ingevoerd, de genaamde CODIGUNETA, ter vervanging van NIVELACUSO, hetgeen de situatie heeft bemoeilijkt. Ten eerste werd de volgorde van de nummers in verhouding tot de letters gewijzigd. Bijvoorbeeld: een kistje met daarop de letters UNCC betekent productie in januari 1999.

Ten tweede werd de code vroeg in het jaar ontcijferd, en vanaf mei dit jaar kwam er een ander systeem dat de cijfers en letters willekeurig selecteerde. Dit waren:

  • EP00 – mei 1999
  • ES00 – juni 1999
  • EU00 – juli 1999
  • EA00 – augustus 1999
  • EO00 – september 1999
  • LE00 – oktober 1999
  • LL00 – november 1999
  • LR00 – december 1999

Gewapend met deze informatie kunt u de leeftijd van de Habanokistjes ouder dan een kwarteeuw bepalen. Indien u nog verder in de geschiedenis wenst terug te gaan, zult u hulp nodig hebben, en zult u de rest van de zegels en stickers op de kistjes zoals getoond op pagina 73 moeten ontcijferen. In ieder geval zult u de raad van een ervaren verkooppunt of verzamelaar nodig hebben.
Content beschikbaar in de volgende talen: