ACADEMIA HABANOS

De Wereld van de Habano

Onderscheidende kenmerkenAls je eenmaal een reputatie hebt zoals Habano’s is het geen verrassing dat bepaalde personen daar op handige wijze gebruik van willen maken.  Hier zijn de authenticiteitskenmerken waar u op dient te letten bij de aankoop van Habano’s.
Het is ook belangrijk om altijd uw sigaren in een erkende speciaalzaak aan te schaffen.

Het garantiezegel van de Cubaanse overheid

Het garantiezegel werd in 1889 geïntroduceerd bij Spaans Koninklijk besluit. In 1912 voerde de toen onafhankelijke Cubaanse regering een wet in voor een nieuw ontwerp dat veel lijkt op het zegel dat vandaag de dag nog steeds wordt gebruikt. Het ontwerp werd in 1931 iets aangepast en in 1999 radicaler met de toevoeging van het rode serienummer en een embleem dat alleen zichtbaar is onder ultraviolet licht. Dit garantiezegel verschijnt op alle tabaksproducten die in Cuba zijn gemaakt.

billete1mini

Nationaal garantiezegel van herkomst, 1912

billete3MINI

Nationaal garantiezegel van herkomst, 1999

billete2mini

Nationaal garantiezegel van herkomst, 2009

In 2009 ten slotte wordt een nieuwe versie geïntroduceerd met een hologram op elke zegel en een unieke barcode waardoor elke kist Habano’s getraceerd kan worden, vanaf de productie tot de verkoop door elke exclusieve Habanoverkoper overal ter wereld. Dankzij de Barcode kan de echtheid van elke kist getraceerd worden die op de Habanowebsite binnenkomt:
www.habanos.com

Herkomstbenaming

Sinds 1994 hebben alle kisten het zegel van Habanos als kenmerk van de herkomstbenaming van de sigaar. Alle Habanokisten en kartonnen verpakkingen hebben dit zegel.

dop

Beschermde Herkomstbenaming (AOC) Habanos

Locale importeurzegels

Bepaalde landen of streken hebben een eigen waarmerk als een extra lokale bescherming tegen vervalsing. Deze markeringen zijn de verantwoordelijkheid van de lokale exclusieve distributeurs. De Benelux kent een systeem van marktgebonden accijnszegels. Wenst u meer informatie? Wendt u zich gerust tot uw dichtstbijzijnde Habano Specialist.

Op de onderkant van de kist 

Sinds 1960 worden de bodems van alle Habanokisten voorzien van een brandmerk met de tekst ‘Hecho en Cuba’. Voor die tijd werd dit in het Engels geschreven (‘Made in Cuba’).

Sinds 1994 zijn de onderkanten van de kisten ook voorzien van een brandmerk ‘Habanos s.a.’, de naam van het bedrijf dat de wereldwijde distributie van Habano’s verzorgt. Van 1985 tot 1994 was de naam ‘Cubatabaco’.

Totalmente a Mano – Tripa Largacajaabajo-tam

Sinds 1989 hebben de kisten van de klassieke Habano longfillers een brandmerk met de tekst Totalmente a mano (Volledig met de hand vervaardigd).


cajaabajo-tcTotalmente a Mano – Tripa Corta

Kisten met Habano shortfillers hebben ook een brandmerk met de tekst Totalmente a mano (Volledig met de hand vervaardigd) en tevens hebben zij sinds 2002 een inktstempel met de letters TC (Tripa Corta – ‘Shortfiller’).

cajaabajo-mec

Er bestaan ook producten met daarop een zegel met de volgende vermelding:  “Habanos S.A. “Hecho en Cuba” maar zonder de woorden: Totalmente a Mano – Volledig met de hand vervaardigd. Dit zijn machinaal vervaardigde sigaren. Deze producten vallen niet onder de Beschermde Herkomstaanduing (AOC) van de Habano. Deze producten vallen onder de “Cuba. Tabaco Mecanizado”  beschermde herkomstbenaming (AOC) voor machinaal vervaardigde sigaren.

De fabriekscode en datum op de kist 

cajaabajo-fecha

Er zijn ook twee inktstempels op de bodem van Habanokisten. Één stempel is een geheime, door de industrie gebruikte code die duidelijk maakt door welke fabriek de sigaren zijn vervaardigd. De andere is de maand en het jaar waarin ze zijn verpakt.

De datums zijn niet in code en het jaar is duidelijk. Het systeem begon in 2000 met ‘00’, daarna ‘01’ enz. Tenzij u een beetje Spaans kent, behoeven de maanden enige toelichting.

 • ENE (Enero) Januari
 • FEB (Febrero) Februari
 • MAR (Marzo) Maart
 • ABR (Abril) April
 • MAY (Mayo) Mei
 • JUN (Junio) Juni
 • JUL (Julio) Juli
 • AGO (Agosto) Augustus
 • SEP (Septiembre) September
 • OCT (Octubre) Oktober
 • NOV (Noviembre) November
 • DIC (Diciembre) December

Habano’s worden beter met de jaren,  daarom is de datum belangrijk voor kenners.

Opmerking: Inktstempels die de fabriek en de fabricagedatum aangeven werden geïntroduceerd en op de Habanokisten vanaf 1985 in code aangebracht. Als u de datum van de kist tussen 1985 en 1999 wilt controleren verwijzen wij u graag naar pagina 173 in dit boek of raadpleeg uw sigarenspeciaalzaak.
Content beschikbaar in de volgende talen: