ACADEMIA HABANOS

De Wereld van de Habano

Het bewaren van de tabaksbladerenEr bestaan twee verschillende vormen die in tijd bevorderlijk zijn voor de Habano.
  • De eerste vorm is vóór de Habano’s worden gemaakt, wanneer de tabaksbladeren bewaard worden om gedurende een bijkomende periode te rijpen.
  • De andere vorm vindt plaats na de productie van de habano’s, wanneer ze al in hun kistjes liggen.

Er bestaan verschillende categorieën binnen de Beschermde Herkomstbenaming (AOC) Habanos, die erkend zijn door de Controleraad.

De unieke eigenschappen ervan verdienen speciale aandacht.

De tabaksbladeren laten rijpen 

Voorgaande hoofdstukken van dit boek bespreken de complexe en vooral lange procedés van drogen, fermentatie en rijping die alle bladeren voor een Habano moeten doorlopen. Zodra deze fase voorbij is, worden de tabaksbladeren helemaal geprepareerd om er een Habano van te maken. Net zoals bij de beste Cognacs, Malt Whisky of Rum die jaren in eiken vaten liggen om een betere smaak te krijgen, rijpen de Habano’s ook gedurende een extra periode; er komen tannines vrij die een rondere, mildere en meer aromatische smaak aan de tabaksbladeren geven.

procesamiento-14

Rijping van binnengoed en ombladeren in pacas

Sinds 1999 worden tercios en pacas van alle soorten bladeren, geselecteerd wegens hun mogelijkheid tot rijpen, bij elke oogst apart gehouden en opgeslagen in speciale opslagplaatsen in Havana. Van deze gerijpte tabaksbladeren worden bijzondere Habano’s gemaakt, die in kleine producties worden vervaardigd, om zo de grootste kenners aan te trekken.

procesamiento-5

Rijping van dekbladeren in tercios uit yagua

De meeste van deze tabaksbladeren worden in speciale Habanoproducties gebruikt die om de zoveel tijd op de markt gebracht worden. In sommige gevallen zijn alle bladeren voor de Habano speciaal gerijpt. In andere gevallen zijn het alleen maar de ombladeren die gerijpt zijn.

De categorieën van deze Habano’s, die werden goedgekeurd door de Controleraad van de Beschermde Herkomstbenaming (AOC) Habanos zijn de volgende:

Reserva 

De term Reserva wordt gebruikt om Habano’s te kwalificeren waarvan het binnengoed, omblad en dekblad minstens 3 jaar in pacas en tercios gerijpt hebben alvorens er in de desbetreffende fabriek Habano’s van worden gemaakt.

reserva1

Montecristo No. 4 Reserva Cosecha 2002

Voor de productie van de Habano Reserva komen enkel de speciaal geselecteerde bladeren afkomstig van Vuelta Abajo in aanmerking.

De eerste geproduceerde Reserva was de Cohiba selección Reserva. Deze Cohiba werd in 2003 voorgesteld, en was gemaakt met tabaksbladeren van de oogst van 1999. Nadien was er de Partagás Serie D No.4 Reserva met bladeren van de oogst van 2000 en Montecristo No.4 met bladeren van de oogst van 2002.

In elke productie worden er slechts beperkte hoeveelheden Habano’s Reserva gemaakt. Ze komen uit in slechts 5000 elegante genummerde gelakte kistjes, met daarin telkens 20 sigaren. Alle Habano’s hebben een tweede in het zwart en zilver gekleurd bandje, wat kenmerkend is voor de Reserva.

Gran Reserva

De term Gran Reserva wordt uitsluitend gebruikt voor Habano’s waarvan het binnengoed, omblad en dekblad gedurende minstens 5 jaar gerijpt hebben alvorens de Habano in de fabriek door de torcedor wordt geproduceerd.

granreserva1 bordeblanco

Cohiba Siglo VI Gran Reserva Cosecha 2003

De eerste Habano Gran Reserva werd in 2009 op de markt gebracht, en was geproduceerd uit bladeren van de oogst van 2003. De geselecteerde vitola was de typische Cohiba Siglo VI, en kwam uit in slechts 5000 elegante genummerde gelakte kistjes, met daarin telkens 15 sigaren. Elke Habano werd door een tweede in zwart en goud gekleurd bandje gekenmerkt als Gran Reserva.

Een tweede vorm met grote faam, de Montecristo No. 2, werd in 2011 als Gran Reserva gelanceerd. De tabaksbladeren gebruikt voor deze Montecristo waren afkomstig van de oogst van 2005.

granreserva2

Montecristo No. 2 Gran Reserva Cosecha 2005

Edición Limitada – beperkte editie –

De eerste Habano’s Beperkte Editie werden in 2000 uitgebracht, en sindsdien zijn er jaarlijks drie tot vijf producties, met uitzondering van het jaar 2002.

limtada

H. Upmann Magnum 48 Edición Limitada 2009

De dekbladeren van de Beperkte Editie zijn donkerder dan die van de standaard Habano. De donkerste dekbladeren zijn afkomstig van de bovenste bladeren van de schaduwgeteelde tabaksplanten, die dikker zijn. Deze bladeren moeten minstens 2 jaar rijpen en fermenteren alvorens Habano te kunnen worden.

In het begin moesten enkel de dekbladeren van de Beperkte Editie extra rijpen. Sinds 2007 ondergaan ook het binnengoed en omblad een rijping van minstens 2 jaar. De buitenkant van deze kistjes is opvallend zwart-goud gekleurd, hetgeen kenmerkend is voor de Beperkte Editie. Het jaar waarin ze uitgebracht werden staat er eveneens op. Elke Habano heeft op zijn beurt een tweede bandje waarop deze informatie te vinden is.

Cohiba Maduro 5

De Cohiba Maduro 5 verschilt om twee redenen van de andere hierin vermelde Habano’s. Ten eerste omdat het om een standaard Habano gaat, en niet om een speciale versie. Ten tweede omdat het om een Habano gaat waarvan slechts één van zijn bladeren, het gerijpte dekblad, een extra rijping ondergaat.

maduro5

Cohiba Maduro 5 Genios

De 3 vitolas van de Cohiba Maduro 5 lijn werden in 2007 uitgebracht, en hun dekbladeren zijn afkomstig van het bovenste gedeelte van de schaduwgeteelde tabaksplant, opdat ze na rijping voldoende donker zouden zijn om de “maduro” kwalificatie te krijgen. Deze bladeren, die in Cuba op volledig natuurlijke wijze geproduceerd worden, moeten gedurende een extra periode fermenteren en rijpen. Zoals de naam het al aangeeft, moeten ze in dit geval minstens 5 jaar extra rijpen alvorens tot Habano’s te worden verwerkt.

Er zijn verschillende theorieën over hoe het dekblad de smaak van een Habano beïnvloedt. Er is alleszins weinig discussie over het feit dat het rijpe Cubaanse dekblad een specifieke zoete smaak en een kenmerkend aroma aan het smaakgeheel toevoegt.
Content beschikbaar in de volgende talen: