ACADEMIA HABANOS

De Wereld van de Habano

Schaduwgeteelde tabak voor de dekbladerenHaduwgeteelde tabak voor de dekbladeren

De processen voor de tabaksbladeren gebruikt bij het vervaardigen van een Habano verschillen afhankelijk van de kweekmethode en diens uiteindelijke functie in de Habano. Hieronder vindt u een korte beschrijving van het proces voor het dekblad.

Drogen aan de lucht van de dekbladeren

procesamiento-2

Het eerste proces dat een pas geplukt blad ondergaat en waarvan het succes van de hele oogst afhangt is een lange en zorgvuldige periode van drogen aan de lucht waardoor het vocht wordt verwijderd en het blad langzamerhand in een goudbruin blad verandert.

1. Drogen op de traditionele wijze 
procesamiento-1

De vrouwen naaien de tabaksbladeren als paren aan elkaar en hangen ze op aan stokken, of cujes, 50 paren per stok

Een deel van de dekbladeren wordt in de traditionele droogschuren (Casas de Tabaco) van de tabaksboer opgehangen; deze zijn volledig afhankelijk van de natuurlijke klimaatomstandigheden. De bladeren worden in paren met een draad aan elkaar genaaid en worden het een naast het ander aan schragen gehangen die op palen worden gelegd. Naarmate het blad droogt, wordt de schraag steeds hoger gehangen, tot aan het plafond van de droogschuur. Ventilatie en licht worden constant aangepast om in te spelen op de natuurlijke variaties in temperatuur en vochtigheid. Dit proces duurt ongeveer 50 dagen.

procesamiento-3

Het einde van het droogproces valt samen met het begin van het natte seizoen dat voor de vochtigheid zorgt om de bladeren los te maken, waarna ze voorzichtig naar de soorteerhuizen worden vervoerd.

2. Het gecontroleerde drogen 

In de jaren 90 van de vorige eeuw werd er in belangrijke mate geïnvesteerd in betere temperatuur- en luchtvochtigheidbeheersing voor het drogen van de kostbare dekbladeren, om de onvoorspelbare omstandigheden in een conventionele droogschuur te kunnen trotseren. Het drogen aan de lucht gebeurt constant in de meest optimale omstandigheden, waarbij gebruik gemaakt wordt van een erg omzichtige techniek. Uiteraard is hiervoor minder tijd nodig, ongeveer 25 dagen. Naarmate het blad droogt, moeten deze omstandigheden wel voortdurend gecontroleerd en aangepast worden, te meer omdat dit droogproces dag en nacht ononderbroken doorgaat.

Fermentatie van de dekbladeren

Zodra de bladeren bestemd voor de dekbladeren droog zijn, worden ze samengebonden in bundels, de zogenaamde gavillas.  Hier eindigt het werk van de tabaksboer en wordt het overgenomen door de Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco, de ‘organisatie voor de verzameling en kwaliteitsbevordering van tabak’, die de tabak van de tabaksboer koopt. Zodra de bladeren droog zijn, verhuizen ze naar de Escogida – Sorteerhuis – waar ze zullen fermenteren.

De dekbladeren doorlopen slechts één fermenatieproces. Deze fermentatie vindt plaats in de sorteerhuizen en duurt minstens 20 dagen; dit gebeurt in voor dit doeleinde speciaal ontworpen kamers. Tijdens de fermentatie worden de onzuiverheden in het blad afgevoerd, het zuur-, teer- en nicotinegehalte wordt verminderd en de organoleptische eigenschappen van deze bladeren worden geaccentueerd. Bovendien wordt de kleur van het dekblad egaler.

Na de fermentatie zijn de bladeren klaar om per classificatie te worden gesorteerd.

Sorteren en classificatie van de dekbladeren

Het moment van selectie van de dekbladeren is nu aangebroken. De grootte, kleur en textuur zijn de drie criteria die telkens door de sorteerders worden gehanteerd.

procesamiento-4

De classificatie van de Cubaanse tabaksbladeren is waarschijnlijk de meest nauwkeurige ter wereld.

De dekbladeren genieten heel veel aandacht. Eerst worden ze bevochtigd en gelucht om ze voor te bereiden op het sorteren en classificeren. Daarna worden ze in meer dan 50 verschillende categorieën onderverdeeld met de bedoeling dat alleen de meest perfecte bladeren een Habanodekblad zullen worden. Elk blad dat niet aan de vereiste kwaliteitsstandaarden voldoet, wordt geweigerd en zal voor een ander doeleinde worden aangewend.

Verpakken en rijpen van de dekbladeren

De dekbladeren worden verpakt in balen, de zogenaamde tercios, gemaakt van Yagua, dat is de schors van de Koningspalm, dat in Cuba voor vele doeleinden wordt gebruikt. Elke baal krijgt een etiket met daarop alle informatie over het blad, zoals de soort, het oogstjaar en de verpakkingsdatum. De balen (tercios) worden ook voorzien van een code van het sorteerhuis (Escogida) waar de dekbladeren geselecteerd werden. Eenmaal aangekomen in de opslagplaats, rijpen de dekbladeren minstens zes maanden.

procesamiento-5

Tercios met dekbladeren klaar voor vertrek naar het magazijn in Havana om er te rijpen.
Content beschikbaar in de volgende talen: