ACADEMIA HABANOS

De Wereld van de Habano

Het tabaksparadijs 

Nergens ter wereld groeit tabak beter dan in Cuba. Maar zelfs hier zijn slechts enkele geselecteerde tabaksplantages – ook vegas genoemd – geschikt bevonden om tabak voor Habano’s te telen.

Zoals een goede wijn door zijn wijngaard wordt bepaald, is het karakter van een Habano nauw verbonden met het land waar de tabak wordt geteeld.

mapazonas-nl

Selectie is een principe dat vanaf het begin en daarna in ieder stadium van de productie van een Habanoblad wordt gehandhaafd.

De locaties waar tabak voor Habano’s wordt geteeld zijn uitdrukkelijk beperkt tot bepaalde, duidelijk gedefinieerde, tabaksgebieden op Cuba en binnen deze gebieden tot slechts een klein aantal plantages met hun eigen speciale stijl van cultiveren.

Dit zijn de elite Vegas de Primera en steken ver uit boven alle andere door de optimale kwaliteit van de grond, het microklimaat en het buitengewone vaardigheidsniveau waarmee de tabaksplanten worden geteeld.

Het gaat hier om heel speciale tabaksregio’s, -zones en -gebieden die in bepaalde gevallen vallen onder de beschermde Herkomstbenaming (AOC). In de tekst staan ze aangeduid met een sterretje.

 1. PINAR DEL RIO*

Dit  is de naam van de westelijke Cubaanse provincie waar alle belangrijke plantages zijn en het is tevens de naam van de provinciale hoofdstad. Deze provincie geeft ook haar naam aan de verschillende tabaksgebieden, waaronder Semi Vuelta en Vuelta Abajo*, die op hun beurt diverse tabaksgebieden onderbrengen, zoals San Juan y Martínez* en San Luis*.

VUELTA ABAJO*

Dit is de beste tabaksregio ter wereld. De Vuelta Abajo is de primaire tabaksbron voor Habano’s en de enige regio waar alle soorten bladeren worden geteeld. Capas, Tripa en Capote. Alle tabak voor Tripa en Capote voor de Habano’s van de Tripa Larga (longfiller, zie pagina 48) is afkomstig van deze uitgelezen zone. Zelfs in deze tabaksregio wordt nog aan geen kwart van de plantages de Vegas de Primera – status toegekend die nodig is om tabak voor Habano’s te mogen telen.

mapavueltabajo

De klimatologische en bodemomstandigheden in het westen van Cuba, in het bijzonder in de tabakszone van Vuelta Abajo, zijn uniek in de wereld.

San Luis*: kleine stad in het hart van de Cubaanse tabakscultuur en vooral bekend om haar dekbladeren. Dit tabaksgebied, dat deel uitmaakt van de Vuelta Abajo zone, geniet van een eigen Herkomstbenaming.   Hier vindt u de wereldberoemde plantage El Corojo vega (ook bekend als Cuchillas de Barbacoa), San Luis is een van de 2 tabaksgebieden waaruit bladeren worden geselecteerd voor het merk Cohiba.

San Juan y Martínez*: De andere beroemde kleine stad in de Vuelta Abajo die op haar beurt een Herkomstbenaming heeft. Dit stadje heeft een bijzondere reputatie door het telen van binnengoed en ombladeren. Hier is de beroemde plantage Hoyo de Monterrey gevestigd. San Juan y Martínez is het andere tabaksgebied waar de beste plantages de bladeren leveren voor het merk Cohiba.

SEMI VUELTA

De andere tabakszone binnen de regio van Pinar del Río*, hoofdzakelijk bekend door  het telen van ombladeren en binnengoed voor de Tripa Corta (shortfillers, zie pagina 48). In het verleden werd de zone van het tabaksgebied van Pinar del Río* “Semi-Vuelta” genoemd, wat niet hetzelfde is als Vuelta Abajo*.   Het gebied van de tabaksplantages voor Habano’s is heel klein en bestaat uit net één procent van het land dat voor de tabaksteelt wordt gebruikt. Hier is ook goede grond voor de zaadteelt die vervolgens in Vuelta Abajo* worden overgeplant. De meeste Semi Vuelta tabak wordt voor andere doeleinden geteeld.

 2. PARTIDO*

Is een historische tabaksregio die tijdens het begin van de 17e eeuw in het zuidwesten van de stad Havana werd opgericht. Partido* heeft een Herkomstbenaming en is gespecialiseerd in de teelt van dekbladeren die gebruikt worden voor Tripa Corta (shortfillers) en Tripa Larga (longfillers).

3. REMEDIOS*

Dit is Cuba’s oudste tabaksregio, die ook valt onder de Beschermde Herkomstbenaming, waar bladeren worden geteeld voor het merk José L Piedra. De grond en het klimaat hebben hun eigen kenmerkend karakter.

 4. VUELTA ARRIBA*

Het was in Bariay in het uiterste oosten van deze regio, waar Columbus in 1492 aan land kwam en de Cubaanse tabak ontdekte. Tabak wordt hier nog steeds geteeld, maar wordt niet voor Habano’s gebruikt.

 LA HABANA*

Havana, hoofdstad van Cuba.  Hoewel in Havana geen tabak wordt gekweekt voor de Habano, heeft de stad haar naam gegeven aan Cuba’s meest bekende exportproduct door de natuurlijke haven van waaruit alle Habano’s werden verscheept. Havana is ook de vestigingsplaats voor de meest bekende Habanofabrieken.

Havana heeft een Herkomstbenaming omwille van haar historische band met de vervaardiging en export van de Habano’s.

* Herkomstbenamingen erkend door de Controleraad van de Beschermde Herkomstbenaming (AOC). Habanos en andere Cubaanse Sigarenfabrikanten. 
Content beschikbaar in de volgende talen: